Welcome To Shenzhen Shengda Pharma Limited

  • +(86)-0755-85269922
  • sales@shengdapharm.com
  • Shenzhen,China

1.Active small molecule

Active small molecule

DDO-02005 HCl,CAS#1186049-44-4

Product Name: 4-Piperidinamine, 1-(2-benzoxazolylmethyl)-N-[(4-methoxyphenyl)methyl]-, hydrochloride (1:2) Synonyms: 4-Piperidinamine, 1-(2-benzoxazolylmethyl)-N-[(4-methoxyphenyl)methyl]-, hydrochloride (1:2);DDO-02005 CAS: 1186049-44-4 MF: C21H26ClN3O2 MW: 387.91 EINECS: Product Categories:

read more

Copyright © Shenzhen Shengda Pharma Limited All right reserved.

深圳盛大医药 | 化学宝 | BioChemMall | ChemicalBook