• Regorafenib hydrate

  44

  Product Name:Regorafenib ;
  Chem Name:4-[4-[[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamoylamino]-3-fluorophenoxy]-N-methylpyridine-2-carboxamide,hydrate;
  CAS:1019206-88-2
  Purity:99%+
  In Stock

 • Regorafenib

  33

  Product Name:Regorafenib ;
  Chem Name:Regorafenib free base;
  CAS:755037-07-3
  Purity:99%+
  In Stock

 • Regorafenib Intermediates

  22

  Product Name:Regorafenib Intermediates;
  Chem Name:3-Trifluoromethyl-4-chloroaniline;
  CAS:320-51-4
  Purity:99%+
  In Stock

   

 • Regorafenib

  755037-03-7

  Name:Regorafenib,4-[4-[[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamoylamino]-3-fluorophenoxy]-N-methylpyridine-2-carboxamide
  CAS:755037-03-7
  MF:C21H15ClF4N4O3
  Purity:99%+