• Regorafenib hydrate

  44

  Product Name:Regorafenib ;
  Chem Name:4-[4-[[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamoylamino]-3-fluorophenoxy]-N-methylpyridine-2-carboxamide,hydrate;
  CAS:1019206-88-2
  Purity:99%+
  In Stock

 • Regorafenib

  33

  Product Name:Regorafenib ;
  Chem Name:Regorafenib free base;
  CAS:755037-07-3
  Purity:99%+
  In Stock